Параметры

  • graphitelleader finezza trenta30: 0.6-10гр 236см;
  • graphiteleade vivo prototypegvops-842m: 7-32 гр 254см;
  • shimano fc-p biomaster 3000s sd 11f: 150 150;
  • shimano biomaster 4000: 150 150;
  • кама 300: производство дека 2004г;
  • mercury 5m: бельгия 2004г;
  • hyundai tucson: корея 2007.